pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

filtrování (filtering) • čeho chceme dosáhnout? – aby přenos v jednom segmentu „nespotřebovával“ přenosovou kapacitu v jiných segmentech • aby data, která „začínají“ i „končí“ ve stejném segmentu, nebyla šířena do dalších segmentů – jde o tzv. filtering (filtrování) • nezbytný předpoklad: – propojovací uzel („krabička“) už nemůže fungovat jako opakovač • který vnímá pouze jednotlivé bity, ale už nedokáže vnímat bloky přenášených dat – propojovací uzel už musí fungovat na vyšší úrovni, nejméně na L2 • aby vnímal strukturu přenášených rámců a dokázal pracovat s linkovými adresami