pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

sdílená přenosová kapacita • připomenutí: – to, co je propojeno pomocí opakovače, se chová jako jeden segment • důsledek: – přenosová kapacita propojených segmentů je společná (sdílená) • všechny uzly společně sdílí jednu přenosovou kapacitu – ve smyslu: • pokud spolu komunikují dva uzly, ostatní ve stejné době komunikovat nemohou • pokud uzel A posílá rámec uzlu B, tento rámec je šířen přes opakovač do (všech) dalších segmentů, kde obsazuje „zdejší“ přenosovou kapacitu – přenosové médium je obsazeno • jeho přenosová kapacita je plně využita – ve všech segmentech – ve stejné době uzel D nemůže přenášet rámec k uzlu C (například)