pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

efekt propojení pomocí opakovače • princip: – co je propojeno pomocí opakovačů (tj. na fyzické vrstvě, L1), se chová jako jeden souvislý kabelový segment • viz: místo opakovače mohly být odbočky na (koaxiálním) kabelu • v Ethernetu: – je délka (každého) segmentu je omezena • kvůli tomu, aby mohla fungovat přístupová metoda Ethernetu (CSMA/CD) – aby se kolize stačila včas rozšířit do všech částí segmentu • důsledek: – to, co je (v Ethernetu) propojeno pomocí opakovačů, tvoří tzv. kolizní doménu • oblast, v rámci které se šíří kolize – připomenutí: opakovač kolize nezastavuje • musí je šířit dál !!! – počet opakovačů v kolizní doméně je omezen (dle konkrétní varianty Ethernetu) • u 10 megabitového Ethernetu platí pravidlo 5:4:3 – max. 5 segmentů – max. 4 opakovače – max. 3 obydlené segmenty