pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

vlastnosti opakovače • opakovač je „průchozí“ – neukládá data do žádné vyrovnávací paměti (bufferu) • žádné buffery ani nemá – data prochází opakovačem z konstantním zpožděním e • zpoždění e je typicky menší než délka bitového intervalu • důsledek – opakovače fungují izochronně • zpoždění (e) je konstantní; jitter = 0 • vyhovuje to multimediálním přenosům • důsledek – opakovače mohou propojovat pouze segmenty se stejnou přenosovou rychlostí • protože by nedokázaly „vyrovnávat“ rozdíly v rychlostech – na to by musely mít buffery (vyrovnávací paměti) • a generovaly by řádově větší zpoždění – opakovače musí propouštět kolize (pokud k nim dochází, např. v Ethernetu) • na jejich zastavení by také potřebovaly buffery (vyrovnávací paměti) – aby mohly „pozdržet“ data z jednoho segmentu po dobu, kdy v jiném segmentu probíhá kolize