pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

proudový a blokový přenos • proudový přenos – přenášená data nejsou nijak členěna • tvoří "souvislý proud" (stream) – na úrovni bitů, bytů, slov, …. – představa: • přenosová cesta se chová jako roura – z jedné strany se do ní data vkládají, z druhé strany z ní ve stejném pořadí zase vystupují – má smysl / je vhodné: • tam, kde je 1 příjemce  a 1 odesilatel – přenos "bod-bod" • odesilatelem je "ten, kdo vkládá" • příjemcem je "ten, kdo vyjímá" • blokový přenos – data jsou pro potřeby přenosu členěna na vhodně velké celky • bloky (odsud: blokový přenos) – bloky mohou (ale někdy nemusí) být opatřeny údaji, které identifikují odesilatele a příjemce • jde o to: – zda přenášet data jako souvislý proud (bez jakéhokoli logického členění),  – nebo  zda tato data nějak členit (do vhodně velkých bloků)