pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

uzel, síť, infrastruktura • kanál, okruh, cesta, spoj – „to, co přenáší“ • uzel: – "to, co má smysl propojovat" • servery • (hostitelské) počítače • terminály • periferie – například tiskárny,  plottery, externídisky,  ….. • mobily, PDA …. • ……… • aktivní síťový prvek – „to, pomocí čeho se propojuje“ • například opakovače, přepínače, směrovače, brány, …. – v rámci počítačových sítí • ústředny, brány, …. – v rámci telekomunikačních sítí • (počítačová, telekomunikační) síť: – soustava uzlů, vzájemně propojených pomocí přenosových okruhů /cest / spojů • přenosová infrastruktura – obecné označení pro sítě, používané pro přenos • termín spíše z oblasti telekomunikací