pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

regulace vs. liberalizace • svět spojů je podstatně starší – vznikal v době, kdy možnost komunikace byla považována za strategickou záležitost • stát ji chtěl mít ve svých rukou – proto tendence k regulaci • stát direktivně rozhodoval o tom, kdo může poskytovat jaké služby, i komu a za jaké služby – cenová regulace, jiné než tržní ceny – existence monopolů • představa: monopol bude nejlépe rozvíjet služby i infrastrukturu – postupně dochází k liberalizaci • končí monopol, šanci dostávají další hráči – alternativní operátoři • z dříve monopolního operátora je tzv. inkumbent • svět počítačů je podstatně mladší – vznikal v době, kdy už byl dostatek zdrojů, a možnost komunikace nebyla považována za strategickou • stát již nevnímá počítačové komunikace jako strategické – není tendence k regulaci • od počátku liberalizováno – spíše: • potřeba standardizace a koordinace – někdo musí „sjednocovat“ technická řešení a nejrůznější parametry,  aby byla možná kompatibilita a interoperabilita • světy spojů a počítačů se liší i v pohledu na to, co a jak má či nemá být regulováno – souvisí to s odlišnou historií a tradicí, i s odlišným pohledem na dostupnost zdrojů