pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

hospodaření s dostupnými zdroji • svět spojů a telekomunikací – vychází z předpokladu, že dostupných zdrojů je málo • ne tolik, aby se dostalo na všechny současně – prodává hlavně „vyčlenění zdrojů“ • nechává si platit za to, že uživateli vyčlení kvýhradnímu využití určité zdroje – v jakém rozsahu? – na jak dlouho? • nezajímá se o to, jak „hodně“ či „málo“ jsou vyčleněné zdroje skutečně využity – efektivnost ponechává na uživateli/zákazníkovi – garantuje dostupnost vyčleněných zdrojů – zpoplatňuje uživatele podle vyčleněných zdrojů • po minutách/hodinách • v závislosti na charakteru a velikosti poskytnutých zdrojů • svět počítačů (počítačových sítí) – vychází z předpokladu, že zdrojů je dostatek • resp. že dostupnost zdrojů není hlavním omezujícím faktorem – prodává hlavně „využití zdrojů“, resp. „poskytnuté služby“ • tedy efekt (pro zákazníka) – zpoplatňuje uživatele podle „skutečné konzumace“ • např. podle objemu skutečně přenesených dat • nebo paušálně • připomenutí: dostupné (disponibilní) zdroje – jsou zejména: přenosová kapacita (kapacita přenosových okruhů) a přepojovací  kapacita (kapacita vnitřních uzlů sítě, přes které prochází přenášená data, souvisí s jejich výpočetní kapacitou)