pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

jiný pohled: hloupá vs. chytrá síť • ve světě spojů: – vlastníkem a uživatelem sítě jsou různé subjekty • ten, kdo síť vlastní a provozuje (operátor) nebývá současně jejím uživatelem • příklad: tzv. veřejná datová síť (VDS) – vlastníkem je operátor, uživatelem se může stát kdokoli, kdo je ochoten za to zaplatit – vlastník (VDS) sítě má snahu prodávat co "nejbohatší" služby – proto je tendence volit řešení "chytrá síť, hloupé uzly" • budovat "inteligentní síť", nabízející co nejvícefunkcí – psychologický prvek: • vlastník sítě se bojí prodávat nespolehlivou přenosovou službu – bojí se: "kdo by si koupil službu, která zahazuje přenášené pakety?" – proto VDS typicky funguje spolehlivě (a také spojovaně, často nabízí i QoS) • ve světě počítačů: – vlastník a provozovatel často splývají, nebo se provoz sítě neodehrává na ryze komerční bázi, …. • příklad: Internet – při volbě koncepce sítě rozhodují spíše technické faktory, než faktory komerční • vlastník sítě není tlačen k tomu, aby prodával co nejdokonalejší služby – nemusí nic prodávat, naopak chce síť sám používat – přednost dostává koncepce "hloupá síť, chytré uzly" • inteligence se soustřeďuje do koncových uzlů, přenosová síť je max. jednoduchá – příklad: Internet a protokoly TCP/IP • IP je velmi jednoduchý a přímočarý – nespolehlivý, nespojovaný, best effort, …