pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

"počítačové" síťové paradigma aneb: „hloupá síť, chytré uzly“ • představa "světa počítačů": – přenosová síť se má soustředit na svůj „základní byznys" • má hlavně přenášet data, co nejrychleji a nejefektivněji • už nemá zdržovat dalšími funkcemi – veškerá inteligence (a funkce) je soustředěna do koncových uzlů • typicky: univerzálních počítačů • zde se "další funkce" realizují snáze a efektivněji, a lze je také lépe přizpůsobit konkrétním potřebám • příklady: – celosvětový Internet • je spíše „minimalistický“ co do způsobu fungování svých přenosových služeb • předpoklad: – přenosová síť bude fungovat nespojovaně, nespolehlivě, na principu "best effort" • nejjednodušším možným způsobem – žádné „další funkce“ • jako např. zabezpečení apod. • výhody: – celkově efektivnější a pružnější řešení – lze snáze přizpůsobovat měnícím se potřebám, stačí změnit chování koncových uzlů