pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

"telekomunikační" síťové paradigma aneb: „chytrá síť, hloupá koncová zařízení“ • představa "světa spojů": – maximum funkcí má zajišťovat již sama síť • veškerá inteligence  je soustředěna do sítě – koncová zařízení mohou být velmi jednoduchá • "hloupá", bez vlastní inteligence • bez nutnosti nastavování, konfigurace, … – síť (typicky) funguje na principu přepojování okruhů • nabízí garantovaný charakter služeb – QoS • preferuje spolehlivé a spojované služby • příklady: – telefonní síť – počítačová síť se servery uvnitř sítě, nakoncích počítače NC – cloud computing • výhody: – snazší (centrální) management – koncová zařízení mohou být "blbovzdorná" – ….. • nevýhody: – prvky, realizující inteligenci sítě, jsou obvykle jednoúčelové, a proto drahé • např. směrovače, brány, … – je to složité, těžkopádné …