pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

přenos, zpracování, uchovávání • přenos: – „to, co se přenáší, se nemění“ • mohou se přenášet jednotlivé bity/byty,  nebocelé bloky dat – zajímá nás: • na jakou vzdálenost se přenáší? • jak rychle se přenáší? (přenosová rychlost) – jak dlouho trvá přenos jednoho bitu? – za jak dlouho je k dispozici přijatý bit? • kolik se toho přenese? (přenosový výkon) – kolik užitečných dat se přenese za delší časový úsek • jak spolehlivý  je přenos? – jak často dochází k chybám či ztrátám? • pokud knějaké chybě/ztrátě dojde, co se děje? • ……… • zpracování: – „to, co se zpracovává, se nepřenáší" • vzdálenost není podstatná – zajímá nás: • jak probíhá zpracování – podle jakého algoritmu, programu atd. • jaký je časový průběh zpracování • po jakých kvantech se data zpracovávají – po kolika bitech/bytech/slovech • ………. • uchovávání: – zvláštní forma zpracování? • nemění obsah, zachovává dostupnost ačitelnost v čase