pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

svět spojů vs. svět počítačů • svět spojů (a telekomunikací) – telekomunikační sítě: • vychází z paradigmatu „chytré sítě“ • nejčastěji fungují na principu přepojování okruhů – dokáží nabízet garantované přenosové služby • podporují QoS – jsou dimenzovány „podle maxima“ • přenáší data spojovaným a spolehlivým způsobem • svět počítačů – počítačové sítě: • vychází z paradigmatu „hloupé sítě“ • nejčastěji fungují na principu přepojování paketů – fungují stylem Best Effort • bez podpory QoS – jsou dimenzovány „podle průměru“ • přenáší data (nejčastěji) nespojovaným anespolehlivým způsobem • svět spojů (a telekomunikací) je podstatně starší než svět počítačů – oba světy se výrazně liší v mnoha aspektech, které určují charakter jimi budovaných a používaných sítí – oba světy si tradičně budovaly jiné (samostatné a oddělené) sítě • což je značně neefektivní a neekonomické