pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Quality of Service (QoS) • principiální možnosti realizace: – garantovat ….. • „absolutní QoS“, garantuje stejné podmínky vždy, bez ohledu na ostatní přenosy – upřednostňovat ….. • „relativní QoS“, zajišťuje jiné (lepší) podmínky než pro jiné druhy přenosu – obvykle: systém priorit • QoS na principu rezervace zdrojů – má-li požadované podmínky garantovat, musí k tomu vždy mít dostupné zdroje • zdroje musí být předem vyhrazeny, resp. rezervovány • je to velmi podobné jako přepojování okruhů – a stejně neekonomické/neefektivní • QoS na principu prioritizace – nemá za cíl garantovat podmínky • nepotřebuje rezervovat (vyhrazovat) žádné zdroje • vlastně jen jinak hospodaří s těmi zdroji, které má běžně k dispozici – přiděluje je podle priorit – a také je negarantuje • pokud by všechny přenosy měly stejnou prioritu, stává se z toho Best Effort • společné označení pro „cokoli jiného“, než je Best Effort – jakékoli jiné fungování přenosové sítě, než na principu „Best Effort“ • fakticky: které něco garantuje, nebo které rozlišuje mezi různými druhy provozu a nabízí jim různé „zacházení“