pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

princip „Best Effort“ • u negarantovaných služeb: – co dělat, když se nedostávají zdroje pro zpracování paketu? • přenosová kapacita – nelze přenést ! • kapacita front – nelze zařadit do fronty ! • výpočetní kapacita – nelze zpracovat ! • rozhodnout,  kam dále poslat • (jediné možné) řešení – některé pakety je nutné zahodit • otázka – ale které  ?????? – podle čeho mezi nimi vybírat? • možnosti – nevybírat a krátit rovnoměrně  • princip „Best Effort“ – krátit podle priorit ……  • princip „Best Effort“ – „maximální snaha …. ale nezaručený výsledek“ – je to obecné paradigma, netýká se jen přenosu • podstata: – přenosová síť měří všem datům stejně • ke všem se chová stejně • fungování: – dokud jí stačí zdroje, přenosová síť vyhoví všem požadavkům na přenos • odsud: maximální snaha ….. – ale pokud jí zdroje nestačí, přenosová síť krátí všechny požadavky na přenos (tj. zahazuje bloky dat) rovnoměrně • bez ohledu na jakákoli další kritéria • u přepojování paketů – nelze predikovat, kdy zdroje dojdou • proto: …. nezaručený výsledek