pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

garantované vs. negarantované služby • garantované přenosové služby – garantují, že bude vždy dostatek zdrojů pro přenos (všech) právě přenášených dat • dostatek přenosové i přepojovací kapacity – jak toho dosáhnout? • potřebné zdroje (přenosová apřepojovací kapacita) musí být dopředu vyhrazeny – podle maxima požadavků na přenos!!! • přenosová infrastruktura musí být dimenzována na součet maxim !!! – jak realizovat? • pomocí přepojování okruhů – to vyhrazuje kapacitu pro jednotlivé přenosové okruhy • negarantované přenosové služby – NEgarantují, že vždy bude dostatek zdrojů pro přenos všech dat – nevýhoda: • může se stát, že v některých situacích (časových okamžicích) nebude dostatek zdrojů pro přenos všech dat – pak se musí některé požadavky krátit – výhoda: • přenosovou infrastrukturu lze dimenzovat podle průměru požadavků – jak realizovat? • pomocí přepojování paketů – kapacita zůstává společná • přenosy (přenosové služby) mohou fungovat různými způsoby – z pohledu toho, jak se chovají vůči přenášeným datům