pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

požadavky aplikací a služeb • multimediální aplikace – např. přenos živého zvuku a obrazu • vyžadují: – pravidelnost doručování • co nejmenší kolísání zpoždění při přenosu (angl: jitter) – co nejmenší celkové zpoždění při přenosu (angl. latency) • platí pouze pro interaktivní služby – například telefonování: do  200 ms • neinteraktivní služby snesou i podstatně větší zpoždění • proč? – protože jednotlivé části přenášených dat jsou zpracovávány průběžně • zvuk je přehráván, obraz zobrazován … • nerovnoměrnosti v doručování způsobují nerovnoměrnosti ve zpracování • analogie „trhaného zvuku“ či měnící se rychlosti posunu filmového pásu • datové aplikace – např. přenos souborů, email, WWW • nevyžadují: – ani malé zpoždění, – ani pravidelnost doručování – spíše kladou důraz na celkovou efektivnost • proč? – protože jednotlivé části přenášených dat nejsou zpracovávány průběžně, ale až po doručení poslední části • např. zpracování souboru, emailu …… – protože nepracují s „bezprostřední interaktivitou“ • jako např. telefonie • u WWW jen „reakční doba“