pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

proč nespolehlivé přenosy? • argumenty proti spolehlivým přenosům: – jsou drahé • se zajištěním spolehlivosti je vždy spojena nenulová  režie – stojí to výpočetní ipřenosovou kapacitu – zajištění spolehlivosti výrazně nabourává pravidelnost doručování dat • tím, jak se chybně přenesená data musí posílat znovu – spolehlivost není nikdy absolutní • vždy je relativní, konkrétní aplikace mohou požadovat vyšší spolehlivost – pak je výhodnější, pokud si ji zajistí samy • argumenty pro nespolehlivé přenosy – jsou levnější/efektivnější • pokud je spolehlivost požadována, lze ji zajistit na vyšších úrovních (vrstvách) – kde to může být levnější/výhodnější – zejména výpočetní kapacita je výrazně levnější v koncových uzlech než ve vnitřních uzlech sítě (směrovačích) – pokud je spolehlivost zajišťována na vyšších vrstvách, nemá smysl  ji zajišťovat současně i na  nižších úrovních • zbytečně se sčítá, případně násobí – některým aplikacím více vadí nerovnoměrnost v doručování jejich dat • než občasná chyba v těchto datech či jejich výpadek • jaký smysl mají nespolehlivé přenosové služby? – kdo by používal takové přenosové služby, které občas ztrácí data, a nenamáhají se to napravit?