pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

princip zajištění spolehlivosti • otázka: – dokáží detekční mechanismy detekovat   skutečně všechny chyby a poškození? • odpověď: – nedokáží, detekují jen některé • nejlepší je CRC (Cyclic Redundancy Check) – detekuje „většinu“ chyb  (99,99999%) • důsledek: – spolehlivost není absolutní, ale vždy jen relativní • má vždy jen určitou míru/velikost • „vyšší spotřeba zdrojů“ – je zapotřebí větší výpočetní kapacita • na detekci, na generování potvrzení, …. – je větší spotřeba přenosové kapacity • posílají se potvrzení • některá data se přenáší opakovaně • důsledek opakovaných přenosů: – narušuje se plynulost doručování dat • vznikají prodlevy  • skrze potvrzování / žádosti o opakování přenosu – příjemce musí detekovat, že přijatá data jsou poškozena • vyžaduje vhodné mechanismy detekce chyb (parita, kontrolní součty, CRC) – příjemce informuje odesilatele o výsledku: • buďto: potvrdí, že data byla přijata v pořádku • nebo: vyžádá si opakovaný přenos poškozených (event. ztracených) dat • musí k tomu existovat vhodné mechanismy pro  tzv.  potvrzování