pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

virtuální okruhy vs. datagramová služba • virtuální okruhy – označení pro spojovaný způsob fungování přepojování paketů • princip: – při navazování spojení se cesta vytyčí pouze virtuálně (logicky) • nikoli fyzicky, jako u (skutečného) přepojování okruhů – proto „virtuální okruhy“ • v jednotlivých přestupních bodech se pouze „poznačí“, kudy tato cesta vede • vyznačená cesta (virtuální okruh) dostane přidělený vhodný identifikátor – VCI, Virtual Circuit Identifier – každý blok přenášených dat (paket) nese ve své hlavičce identifikátor virtuálního okruhu • podle toho je přenášen – vždy po stejném (jediném) virtuálním okruhu • datagramová služba – označení pro nespojovaný způsob fungování přepojování paketů • princip: – odesilatel ani nezjišťuje, zda příjemce vůbec existuje a zda s ním chce komunikovat • a jen mu odesílá jednotlivé datagramy – každý jednotlivý blok dat (datagram) v sobě nese úplnou adresu svého příjemce • každý uzel, přes který datagram prochází, se podle této adresy rozhoduje, kudy ho pošle dál – pokaždé se rozhoduje znovu, jen podle momentální situace, a bez ohledu na předchozí historii – pokud se  změní podmínky (například průchodnost přenosových cest), může rozhodnutí dopadnout jinak • různé datagramy mohou cestovat různou cestou