pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

nespojovaný přenos • funguje „bezestavově“ – komunikující strany NEpřechází mezi různými stavy • jejich stav se v průběhu komunikace nemění – NEmusí být explicitně ošetřovány změny stavů a nestandardní situace • jednoduše se pokračuje dále • terminologie: – bloky dat, přenášené nespojovaným způsobem, jsou často označovány jako datagramy • kvůli paralele s listovní poštou – každý blok v sobě nese plnou adresu svého příjemce • ne ID spojení – to není navazováno • nespojovaná komunikace nemusí  (nutně) zachovávat pořadí – každý blok je přenášen samostatně anezávisle na přenosu ostatních bloků – každý blok může být přenášen jinou cestou • proto se může měnit pořadí, v jakém jsou doručovány – ani se dopředu nezjišťuje, zda příjemce vůbec existuje • jde o obecné paradigma přenosu, ale také vzájemné komunikace!!!