pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

spojovaný přenos • funguje „stavově“ – komunikující strany přechází mezi různými stavy • minimálně: – spojení není navázáno – spojení je navázáno – musí být zajištěn korektní (akoordinovaný) přechod mezi stavy • nesmí např. dojít k tomu, že jedna strana považuje spojení za navázané a druhá nikoli – deadlock, uváznutí – musí být explicitně ošetřovány nestandardní situace • např. výpadek spojení je třeba nejprve detekovat, pak zrušit spojení a navázat nové – přenášené bloky dat obsahují (ve své hlavičce) identifikátor spojení • a jsou přenášené podle tohoto ID • spojovaná komunikace zachovává „pořadí“ – při postupném přenosu jednotlivých bloků dat jsou všechny přenášeny stejnou cestou • proto: nemůže se měnit jejich pořadí • jde o obecné paradigma přenosu, ale také vzájemné komunikace!!!