pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

spojovaný vs. nespojovaný přenos • spojovaný přenos • angl.: connection oriented – strany, které komunikují, mezi sebou nejprve naváží spojení • domluví se, že vůbec chtějí spolu komunikovat – mohou se domluvit  i na dalších parametrech vzájemné komunikace • v rámci navázání spojení je nalezena (avyznačena) trasa přenosu – mohou/nemusí být  vyhrazeny iurčité zdroje – např. přenosová kapacita – pak probíhá vlastní přenos dat • po trase (cestě), nalezené při navazování spojení – na konci je třeba spojení zase ukončit (rozvázat) • vrátit přidělené zdroje, zrušit vytyčenou trasu, …. • nespojovaný přenos • angl. connectionless – komunikující strany mezi sebou nenavazují žádné spojení • neověřují si, že druhá strana vůbec existuje a chce komunikovat • není hledána žádná „jedna“ (apriorní) trasa mezi nimi – vzájemná komunikace probíhá skrze zasílání samostatných „zpráv“ (tzv. datagramů) • každý datagram je přenášen samostatně – vhodná trasa přenosu je pro něj hledána vždy znovu, nezávisle na přenosu ostatních datagramů – na konci není třeba nic ukončovat (rozvazovat, rušit) • konec komunikace může být „do ztracena ….“