pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

mechanismus Store&Forward • STORE – na vstupu se každý blok nejprve celý načte auloží do vstupní fronty (bufferu) • procesor (CPU) – postupně načítá jednotlivé bloky ze vstupních front a rozhoduje, co s nimi provést dál • FORWARD – procesor rozhodl, že daný blok má být předán dál (forwarded) v určitém výstupním směru – je zařazen do příslušné výstupní fronty (bufferu), kde čeká, až bude moci být odeslán • důsledek: – nelze předem odhadnout, jak dlouho se konkrétní datový blok zdrží při průchodu přepojovacím uzlem • záleží to na souběhu s ostatními bloky, na velikosti front, na rychlosti procesoru přepojovacího uzlu atd. – kvůli tomu je přenosové zpoždění nerovnoměrné !!! • může být i "značně nerovnoměrné" • jde o: způsob fungování přepojovacího uzlu při přepojování paketů