pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

představa přepojování paketů • pouze blokový přenos – data musí být přenášena po blocích • paketech, rámcích, buňkách – přenášené bloky dat musí být opatřeny vhodnou identifikací příjemce a odesilatele • variabilní zpoždění – přenášené bloky dat se v přepojovacích uzlech mohou zdržet různou dobu – záleží to na souběhu všech datových bloků v daném přepojovacím uzlu, od všech odesilatelů • to nelze nikdy předem odhadnout • přepojovací logika – rozhoduje o tom, kudy a kam bude konkrétní blok (paket) předán • srovnání: – zpoždění  při přenosu je podstatně větší než u přepojování okruhů – zpoždění není rovnoměrné • na rozdíl od přepojování okruhů – zpoždění není predikovatelné