pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

historická odbočka  • přepojování paketů bylo (ve své době) velmi revoluční myšlenkou – která se objevila v 60. letech minulého století/tisíciletí • v důsledku „šoku ze Sputniku“ (1957) – USA se lekly, že je někdo technologicky předbíhá, začaly rozvíjet vědu • požadavkem byla větší robustnost aodolnost (proti poruchám a výpadkům) – důsledek: nepřenášet data jako jeden velký proud (pomocí přepojování okruhů), • ale „rozbít“ je na menší částí (bloky, pakety) a ty přenášet samostatně – přepojování paketů navrhl Paul Baran zRand Corporation (1964) • termín „paket“ a „přepojování paketů“ poprvé použil Donald Davies, vlistopadu 1965 • tuto myšlenku bylo třeba někde ověřit – vzniká síť ARPANET • pro otestování smysluplnosti přepojování paketů – dopadlo kladně: bylo ověřeno, že přepojování paketů funguje a je efektivní – další osud sítě ARPANET • po otestování nebyla zrušena, ale předána „na hraní“ akademické komunitě • časem z ní „vyrostl“ dnešní celosvětový Internet – ARPANET byl jeho první zárodečnou sítí