pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

přepojování paketů • podstata: – žádná přenosová kapacita se nevyhrazuje • ale zůstává společná – odesilatel  předá odesílaná data k doručení • musí být členěna na bloky (např. na pakety) aopatřena identifikací příjemce – proudový přenos zde nemá smysl • k přenosu se přijímají bloky (pakety) od všech odesilatelů – manipuluje  se vždy s celými bloky (pakety) • odsud "přepojování paketů" • rozhoduje se podle identifikace příjemce, kterou si každý blok nese – ve své hlavičce – k přenosu jednotlivých bloků (paketů) se vždy využívá celá dostupná přenosová kapacita • pro všechny různé odesilatele, pro všechny různé příjemce – proto musí být jednotlivé bloky (pakety) označeny identifikací odesilatele a příjemce • anglicky: packet switching • jde o: – obecný princip, jak přenášet data, na bázi sdílené přenosové kapacity