pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

přepojování okruhů • podstata: – mezi komunikujícími stranami se vytvoří  (souvislý) přenosový okruh – okruh je vyhrazený • komunikující strany jej mají výhradně ke své dispozici • pokud jej nevyužijí, jeho kapacita nemůže být přenechána někomu jinému – a bez užitku "propadá" – okruh je přímý • i když ve skutečnosti prochází  přes další uzly, přenášená data se v nich nijak nezdržují • doba přenosu (přenosové zpoždění) je konstantní a malá • chová se jako roura – co se z jedné strany odešle (vloží), to se z druhé strany zase vyjme (vybere) • odesilatelem je "ten, kdo je na jednom konci" • příjemcem je "ten, kdo je na druhém konci" – přenášená data • nemusí být členěna na jakékoli celky, ale mohou být přenášena jako proud – pak jde o: proudový přenos • mohou být členěna na logické celky (bloky) – pak jde o: blokový přenos • anglicky: circuit switching • jde o: – obecný princip, jak přenášet data, s efektem vyhrazené přenosové kapacity