pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

rámce, buňky, pakety, segmenty, zprávy • přenášené bloky (u blokového přenosu) se konkrétně pojmenovávají podle vrstvy, na které jsou přenášeny