Slide c.  22

ještě ke „standards track“ • původně (dle RFC 2026) měla větev „standards track“ 3 úrovně zralosti • Proposed Standard • „vyzrálý“ a „ustálený“ návrh, má vyřešeny všechny otázky, je srozumitelný, je všeobecně akceptovaný a považován za potřebný • k postupu na vyšší úroveň zralosti byly zapotřebí 2 nezávislé implementace • vzájemně interoperabilní, vycházející ze 2 různých kódů • Draft Standard • k postupu na vyšší úroveň byly vyžadovány (kladné) provozní zkušenosti • (Full) Standard • praxe je ale jiná: • „The Internet runs on proposed standards” (Fred Baker, IETF Chair, 1996-2001) • Internet „běhá“ na standardech s nejnižší úrovní zralosti • většina dnes využívaných standardů je skutečně jen „Proposed“ !! • zatímco „Draft“ je mnohem méně, a „Full“ je nejméně • řada z používaných „Proposed“ standardů je navíc už hodně stará • i 25 let a více • chybí čas, energie (i motivace) zvyšovat úrovně zralosti standardů