Slide c.  15

sub-série: STD, FYI a BCP • připomenutí: • RFC dokumenty se nikdy nemění • výjimka: může se měnit jejich „úroveň zralosti“, a i to jen v určitých mezích • obecně ale platí: • nikdy nemůžete mít zastaralou (neaktuální) verzi nějakého dokumentu RFC • v tom smyslu, že by od téhož RFC (se stejným číslem) existovala novější verzi • nemá smysl někde hledat/kontrolovat  aktuálnější verzi • můžete mít v rukou jiné RFC než to, které aktuálně řeší danou problematiku • v tom smyslu, že už existuje novější RFC (s vyšším číslem), které řeší totéž a nově • je nutné zjišťovat, zda k dané problematice neexistuje novější RFC • princip sub-série: • „něco jako pořadač (šanon), do kterého se vždy vloží to RFC, které aktuálně řeší danou problematiku“ • STD: pro standardy • FYI:  pro informační materiály • BCP: pro best current practice • důsledek: • vždy víte „po čem sáhnout“ • po kterém dokumentu STD, FYI či BCP • protože jejich zaměření se nemění • musíte si zkontrolovat, zda máte aktuální verzi dokumentu sub-série • protože obsah se mění !! • „vkládá se“ různé RFC