pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

důraz na internetworking • další ze „základních rysů“ TCP/IP • internetworking = vzájemné propojování sítí (do větších celků, internet-ů) • bylo to důležité již v době, kdy protokoly TCP/IP vznikaly • na bázi TCP/IP fungoval zárodečný ARPANET • ale na něj se chtěly napojovat další sítě, které již existovaly a využívaly různé technologie (na úrovni fyzické a linkové vrstvy) • proto: • autoři TCP/IP měli v zadání: umožnit snadné napojování takovýchto sítí na „zárodečný“ ARPANET • tímto postupem (postupným „nabalováním“ nakonec vznikl dnešní Internet • zvolené řešení: vyšší vrstvy (počínaje vrstvou síťovou) budou maximálně nezávislé na nejnižších vrstvách • fungování vyšších vrstev nebude využívat žádná specifika nižších vrstev • adresování (na síťové vrstvě a vyšších) bude abstraktní, nezávislé na nižších vrstvách