pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

preference nespolehlivých přenosů • (hlavní) přenosové služby TCP/IP fungují nespolehlivě • když se nějaká data při přenosu poškodí nebo ztratí, nepovažují za svou povinnost postarat se o nápravu • přenosový protokol síťové vrstvy (protokol IP) funguje nespolehlivě • výhody: • nenarušuje to plynulost přenosu • při nápravě se narušuje opakováním již uskutečněného přenosu • plynulost požadují hlavně multimediální aplikace • „datovým“ aplikacím je to jedno • nenese to režii, spojenou se zajištěním spolehlivosti • s potvrzováním, s nutností opakování přenosů, ….. • nevýhoda: • data se mohou poškodit/ztratit • související aspekty: • spolehlivost není absolutní • ale relativní – má vždy určitou míru • různé aplikace mohou požadovat různou míru spolehlivosti • možnost volby: • aplikace si mohou zajistit spolehlivost samy • na aplikační vrstvě • aplikace mohou využít protokol TCP • který funguje spolehlivě