pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

preference nespojovaných přenosů • (hlavní) přenosové služby TCP/IP fungují na nespojovaném principu • nenavazují spojení, posílají data  v dobré víře, že příjemce existuje a bude ochoten je přijmout • přenosový protokol síťové vrstvy (protokol IP) je nespojovaný • výhody: • je to bezestavové • nemění se stav odesilatele ani příjemce • není nutné složitě reagovat na změny v přenosové infrastruktuře, rušením anovým navazováním spojení • vše zajistí adaptivní mechanismy směrování • které hledají nejvhodnější trasu pro každý paket v každém „přestupním“ uzlu (směrovači) • je to výhodné pro "řídké" přenosy • přenosy menších objemů dat, hodně rozložené v čase • nevýhody: • není to výhodné pro "intenzivní" přenosy • přenosy větších objemů dat vkrátkém časovém intervalu • různé pakety mohou být přenášeny různými cestami • a být doručovány v různém pořadí • možnost volby: • vyšší vrstvy si mohou zvolit spojovaný způsob přenosu • skrze volbu protokolu TCP