pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

„základní rysy“ TCP/IP • důraz na efektivnost • autoři TCP/IP nemuseli nikomu nic prodávat (myslet na komerční aspekty) • proto kladli hlavní důraz na efektivnost přenosových mechanismů sítě • důsledky: • předpoklad paketového přenosu • přenosu dat na principu přepojování paketů • které je efektivnější než přepojování okruhů • ale které nevychází vstříc multimediálním službám • paradigma „hloupá síť, chytré uzly“ • přenosová síť má být hloupá – ale maximálně efektivní • má se maximálně soustředit na svůj hlavní úkol (core business): přenos dat • nemá se rozptylovat dalšími úkoly (jako je třeba zajištění spolehlivosti) • konkrétní důsledky: • preference nespojovaných přenosů • preference nespolehlivých přenosů • preference principu best effort (před podporou QoS) • demokracie / možnost volby:  když někdo chce něco jiného, má možnost ……