pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

„základní rysy“ TCP/IP • decentralizovaný (distribuovaný) charakter • absence centrálních prvků, které by byly „single point of failure“ • důsledek: i když je část sítě mimo provoz, zbývající části mohou stále fungovat • robustnost • schopnost překonat ne zcela ideální podmínky • schopnost vyrovnat se s výpadky, chybami ….. • projevuje se i v preferenci nespolehlivého a nespojovaného přenosu • tolerance vůči nedokonalostem • princip robustnosti (též: Postel’s Law): • “be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others” • jinými slovy: toleruj chyby na vstupech, ale sám je na výstupech nedělej • původně formulováno pro TCP (RFC 761) • později filosofie celého TCP/IP