pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

rozdíly TCP/IP vs. RM ISO/OSI • RM ISO/OSI: • přístup autorů odtržený od reality • nechtěli přebírat jiná řešení • například Ethernet • chtěli vymyslet všechno sami • a to nestíhali, viz absence ISO/OSI protokolů v referenčním rámci • „od složitějšího k jednoduššímu“ • autoři nejprve vymysleli co nejkomplexnější řešení • a teprve pak přemýšleli nad tím, zda je realizovatelné • následně museli slevovat a hledat implementovatelnou podmnožinu • vycházeli z představy, že „potřebují někomu něco prodat“ • proto: preference „bohatých“ služeb • spojované, spolehlivé • podpora QoS • TCP/IP • přístup autorů velmi realistický • ochota přebírat „cizí“ řešení • např. Ethernet od IEEE • soustředili se na to, jak „cizí“ řešení využít co nejlépe • např. jak vkládat IP pakety do Ethernetových rámců • „od jednoduššího ke složitějšímu“ • nejprve se navrhne jednoduché řešení • realizovatelnost je podmínkou standardizace • postupně se rozšiřuje azdokonaluje • pokud je o ně zájem • pokud je to reálné, použitelné