pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

dodatečná podpora QoS • jsou připravena řešení pro dodatečné zavedení podpory QoS • DiffServ (Differentiated Services): na principu priorit • jednotlivé bloky dat (pakety) se mohou „hlásit“ k různým úrovním priority • IntServ (Integrated Services): na principu rezervace a garance • konkrétní přenosy (spojení) si vyžádají vyhrazení určité přenosové kapacity • v zásadě: návrat k přepojování okruhů) • problém: • tato řešení se v praxi (moc) neosvědčila • jsou velmi komplikovaná a nákladná, dají se nasadit jen v privátních sítích • v rámci celého Internetu nelze jejich nasazení očekávat • jiná řešení: • techniky jako client buffering • kompenzuje nepravidelnost doručování, vhodné pro neinteraktivní aplikace • (v praxi) nejjednodušší řešení: • předimenzování (navyšování přenosové i další kapacity) • ale jinak nechat způsob fungování přenosových služeb beze změn !!!!