pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

síťová neutralita vs. podpora QoS • v době vzniku protokolů TCP/IP se nepočítalo s multimediálními aplikacemi a jejich potřebami  • zajistit/garantovat nízkou latenci a nízký jitter (pravidelnost doručování) • bylo zvoleno řešení na bázi síťové neutrality • přenosová síť je „neutrální“ k přenášeným datům, nerozlišuje je a ke všem se chová stejně • na principu best effort: nedokáže zajistit rychlost ani pravidelnost doručování dat !! • výhoda: • značně to zjednodušilo návrh přenosových protokolů (IP, UDP, TCP) • zlevnilo to implementaci TCP/IP infrastruktury • celého Internetu • nevýhoda: • vadí to multimediálním aplikacím, které časem také přešly na TCP/IP • „Everything over IP“ • i telefonování (VOIP), videokonference, distribuce R a TV signálu (IPTV), …….