pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

transportní protokol TCP • TCP (Transmission Control Protocol) • je velmi složitým protokolem • je velmi adaptabilní, dokáže se přizpůsobit odlišným podmínkám • dokáže fungovat stejně dobře v sítích LAN i WAN • i při diametrálně odlišné latenci / přenosovém zpoždění • mění způsob fungování protokolu IP • IP funguje nespojovaně, TCP funguje spojovaně • IP funguje nespolehlivě, TCP funguje spolehlivě • přenáší TCP segmenty • jejich velikost si určuje protokol TCP sám • řeší řadu věcí, které IP ani UDP neřeší (ani řešit nemusí) • zajištění spolehlivosti • používá kontinuální potvrzování, metoda okénka, volba timeoutů, …. • řízení toku • skrze metodu okénka • předcházení zahlcení • dočasný přechod na jednotlivé potvrzování