pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

transportní protokol UDP • UDP (User Datagram Protocol) • je pouze jednoduchou („lehkou“) nadstavbou nad protokolem IP • funguje stejně jako protokol IP: • nespojovaně: nenavazuje spojení, data mohou cestovat jinými cestami • nespolehlivě: nestará se o nápravu poškozených či ztracených dat • na principu best effort, bez podpory QoS: všem datům měří stejně • přenáší bloky dat, označované jako UDP datagramy • „datagramy“ kvůli nespojovanému způsobu fungování • velikost UDP datagramů: • volitelná – ale musí se vejít do IP datagramu (max. 216 = 65535 bytů včetně hlavičky) • max. 65507 bytů dat nákladové části • +8 bytů UDP hlavička, +20 bytů hlavička IP paketu • v praxi typicky mnohem menší (dáno konkrétní implementací TCP/IP) • často max. 8196 bytů • řeší: • práci s porty • rozlišování různých entit v rámci každého uzlu • neřeší: • spolehlivost • řízení toku (aby odesilatel nezahltil příjemce) • předcházení zahlcení (aby nedošlo k zahlcení přenosové části sítě)