pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

koncepce transportní vrstvy TCP/IP • připomenutí: • transportní vrstva je první vrstvou, kterou mají koncové uzly „plně ve své moci“ • která je implementována až v koncových uzlech (hostitelských počítačích, H) • která není implementována ve vnitřních uzlech sítě (směrovačích, R) • transportní vrstva zajišťuje end-to-end komunikaci • komunikaci mezi koncovými uzly (hostitelskými počítači) • proto: • transportní vrstva je první (a současně poslední) možností, kdy(kde)změnitzpůsob fungování přenosových služeb • reprezentovaných fungováním síťového protokolu IP • zvolené řešení: jen 2 varianty • obě „krajní“ (extrémní) • „neměnit nic“ • transportní protokol UDP • nespojovaný a nespolehlivý • stejně jako protokol IP • je to velmi jednoduchý protokol • „změnit všechno“ • transportní protokol TCP • spojovaný a spolehlivý • na rozdíl od protokolu IP • velmi složitý a komplexní protokol