pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

další součásti síťové vrstvy TCP/IP • se síťovou vrstvou úzce souvisí (a patří do ní): • „pomocné“ protokoly • např. ICMP (Internet Control Message Protocol) • „posel špatných zpráv“ – slouží pro sdělování nestandardních situací • například že konkrétní paket nelze doručit, že neexistuje cesta atd. • zajišťuje některé další funkce • například „poučuje“ hostitelské počítače o správném směrování • slouží utilitám PING a Traceroute • ARP (Address Resolution Protocol) a RARP (Reverse ARP) • pro převod mezi síťovými a linkovými adresami, oběma směry • ale jen tam, kde je k dispozici broadcast na linkové vrstvě • NAT (Network Address Translation) • pro překlad IP adres (mezi veřejnými a privátními IP adresami) • se síťovou vrstvou souvisí i protokoly pro směrování • RIP (Routing Internet Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) …. • volitelně další mechanismy a protokoly: • IPSec (IP Security, pro zabezpečené přenosy), Mobile IP (pro podporu mobility)