pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

další součásti síťové vrstvy TCP/IP • používá jednotné adresování • abstraktní IPv4 adresy (32 bitů) – nejsou nijak závislé na linkových (HW) adresách • jsou logicky dvousložkové: • mají síťovou část (určuje síť jako celek) • mají relativní část (určuje relativní adresu uzlu v rámci sítě) • s tím souvisí i celý systém distribuce IP adres • centrální přidělovatel (IANA, Internet Assigned Numbers Authority), • regionální přidělovatelé (RIR, Regional Internet Registries) • lokální přidělovatelé (LIR, Local Internet Registries) • dále pravidla pro alokaci (přidělování IP adres „po kvantech“) • třídy A, B a C (i D a E) • koncept subnettingu a supernettingu • koncept privátních IP adres • mechanismus CIDR (Classless InterDomain Routing) • dnes také: • IPv6 adresy (128 bitů), systém distribuce a přidělování