pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

podpora fragmentace • protokol IP musí mít zabudovánu podporu fragmentace • možnost rozdělit „příliš velký paket“ na menší části (fragmenty), tak aby se vešly do linkových rámců • zahrnuje: • označení jednotlivých fragmentů • tak, aby se poznalo, že „patří k sobě“ • identifikaci pořadí / posloupnosti • aby se vědělo, jak jdou fragmenty „za sebou“ a který z nich je poslední • minim. velikost paketu, který vždy projde bez fragmentace: IPv4: 576 B, IPv6: 1280 B • umožňuje: • nefragmentovat • odmítnout fragmentaci, pokud by k ní mělo dojít • fragmentovat pakety přímo u odesilatele • pokud není respektována hodnota parametru MTU • fragmentovat pakety „po cestě“ • ve směrovačích, které pracují s cestami s menším MTU • sestavit z přijatých fragmentů původní (větší) paket • možnost „poskládat“ fragmenty – pokud došly všechny