pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

koncepce protokolu IP (v4) • síťová vrstva má jen 1 přenosový protokol: IP (Internet Protocol) • přenáší bloky označované jako pakety: IP pakety • funguje: • nespojovaně • nenavazuje spojení, díky tomu funguje bezestavově • nespolehlivě • nestará se o nápravu, pokud dojde k poškození nebo ztrátě dat • stylem best effort • všem datům měří stejně, nepodporuje QoS, nerozlišuje mezi přenášenými daty • je minimalistický, nabízí jen „holý přenos“ • důsledek paradigmatu: „hloupá síť, chytré uzly“ • a představy, že přenosová část sítě má pouze přenášet data, ale nic jiného • negarantuje, že: • data vůbec přenese (důsledek nespolehlivosti) • data stihne přenést včas (nejpozději za dobu t) • data bude přenášet pravidelně (se stejným přenosovým zpožděním/latencí) • data doručí ve správném pořadí (důsledek nespojovaného charakteru)