pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

koncepce síťové vrstvy TCP/IP • při vzniku koncepce TCP/IP připadaly v úvahu 2 možnosti: • nezakrývat specifika linkových technologií • tj. umožnit vyšším vrstvám, aby využívaly specifické schopnosti konkrétních linkových technologií • výhoda: • např. vyšší efektivnost, …. • nevýhoda: • vyšší vrstvy nefungují všude stejně, musí se přizpůsobovat • volit síťovou vrstvu jako „jednotnou pokličku“ • tj. zakrýt všechna specifika nižších vrstev, vytvořit jednotné (stejné) prostředí pro vyšší vrstvy • výhoda: • vyšší vrstvy se nemusí přizpůsobovat/měnit • nevýhoda: • nelze využít specifické výhody konkrétních linkových technologií • pokud takové existují