pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

úkol síťové vrstvy (obecně) • připomenutí: • síťová vrstva přenáší síťové pakety • jednotlivé pakety přenáší přes mezilehlé uzly až k jejich koncovým příjemcům • mezi jednotlivými sítěmi, přes směrovače (router-y) • k tomu musí zajistit: směrování (routing) • jako volbu/hledání správného směru dalšího přenosu • pro každý jednotlivý „přeskok“ využívá služeb linkové vrstvy (vrstvy síť. rozhraní) • a zde použité linkové technologie (např.: Ethernetu, PPP, ATM, ….) • různé linkové technologie používají různé (linkové) adresy a mohou se výrazně lišit: • například v maximální velikosti linkového rámce • mohou fungovat spojovaně/nespojovaně, spolehlivě/nespolehlivě • mohou pracovat s prioritami či jinými formami QoS