pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

jak se TCP/IP dívá na svět? • koncepce protokolů TCP/IP vychází z představy, že svět je tvořen dílčími sítěmi, které jsou mezi sebou (nějak) propojeny • ve smyslu: • jednotlivé sítě mají svou „identitu“ (síťovou adresu, resp. síťovou část adresy) • lze mluvit o příslušnosti uzlů k určité síti • vždy existuje (alespoň jedna) cesta mezi dvěma sítěmi • lze mluvit o směrování (hledání cesty mezi sítěmi) • tato představa odpovídá tzv. katenetovému modelu • „katenet“ ve smyslu řetězec, posloupnost, ….. • alternativou by mohla být: • jedna jediná (plochá) síť • několik samostatných sítí, ale bez vzájemného propojení