pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

RFC Editor • RFC Editor  (http://www.rfc-editor.org/) • edituje texty, určené k vydání (formát, jazyková korektura, …) • publikuje jednotlivé dokumenty RFC • vytváří a udržuje (výchozí) archiv RFC dokumentů • historicky: • roli RFC editora plnil 1 člověk (Jonathan Postel) • od počátku (1969) až do roku 1998 • později: jedna funkce, plní skupina lidí • existuje celý RFC editorial board • financování: • do roku 1998 financovala vláda USA • od 1.7.1998 převzala financování  ISOC • organizační zajištění: • do 1977: při SRI-NIC (Stanford Research Institute - Network Information Center) • 1977-2009: ISI USC (Information Sciences Institute, Uni. of Souther California) • 2010: došlo k rozdělení funkce RFC Editora na několik funkcí